İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • İşe İade Davaları
 • Tazminat ve Alacak Davaları
 • Sosyal Güvenlik Hukukundan Doğan Davalar
 • Danışmanlık Hizmeti
 • İşletmesel Kararlar
 • Destekten Yoksun Kalma ve Maddi Tazminat Hesabı
 • SGK, ÇSGB ve İş –Kur İdari Yaptırımlarına Karşı İtiraz ve Davalar
 • Fesih ve Yazılı ihtar Süreçlerinin Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Departmanı Süreç Denetimi, Eğitim ve İyileştirme
 • Toplu İş Hukuku ve Sendika Hukuku’ndan Doğan Davalar
 • Toplu İş Görüşmeleri