Motto Hukuk

Nitelikli Hukuk Danışmanları

Hakkımızda

Motto Hukuk Bürosu, geniş çalışma alanları ile müvekkillerinin her türlü hukuki sorunlarına yönelik danışmanlık hizmeti sunmanın yanında, bu hukuki sorunların çözümlenmesi amacıyla, mahkemeler, hakemler ve icra müdürlükleri nezdinde müvekkillerini temsil görevini ifa etmektedir. Motto Hukuk Bürosu, hukuki sorunların çözümlenmesinde, gerek meslektaşlarından gerekse uzman danışmanlardan destek alabilmektedir.

Motto Hukuk Bürosu yurt içinde ve yurt dışında birçok Hukuk Büroları ile birlikte çalışmaktadır. Bu nedenle olaylara ve işlemlere anında müdahale edebilme, süreçleri kesintisiz izleme ve takip etme yetisini haizdir.

Motto Hukuk Bürosu akademik anlamda destek almak üzere, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde görev yapan öğretim görevlilerinden hukukun birçok alanında destek almaktadır. Motto Hukuk Bürosu Türkiye’nin önde gelen Holdinglerine ve grup şirketlerine, yerli ve yabancı kuruluşlara çeşitli hukuki konularda kapsamlı hukuk müşavirliği, dava ve icra takibi hizmetleri vermektedir.

Konularında uzman, Türkiye’nin önde gelen hukuk fakültelerinden mezun, yüksek lisans diplomasına haiz 8 (sekiz) avukatın, 2 (iki) stajyer avukatın ve diğer çalışanlarımızın birlikteliği, partner hukuk bürolarımızın desteği ile güçlenen büromuz, her işin kendisine özgü yapısının gerektirdiği işbölümü çerçevesinde çalışmakta ve hizmet vermektedir.

Motto Hukuk Bürosunun öncelikli hedefi, dürüstlük anlayışını şiar edinen ve takım ruhunu taşıyan hizmet anlayışı ile müvekkillerinin hukuki sorunlarını çözmek ve bunun için gerekli olan her türlü desteği en kısa zamanda doğru araçlarla vermektir.

Latest News

Articles and Press

Bizden Haberler

Blog

  • Tazminat ve Alacak Davaları
  • İflas Davası ve Süreçleri
  • Distribütörlük Sözleşmeleri
  • Hisse devir sözleşmeleri
  • Franchise Sözleşmeleri
  • Acentelik Sözleşmeleri
  • Sponsorluk Sözleşmeleri
Yayınlarımız
UYGULAMADAN ÖRNEKLERLE ÇALIŞMA HAYATINDA CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIK VE EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ’NÜN İNCELENMESİ

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlıklı 50. Maddesinde aynen; “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar…” denilmektedir. Madde gerekçesinde; çalışma şartlarının çalışanın yaşına, cinsiyetine ve gücüne uygun olmasının, küçükler ile kadınların özel olarak himaye edilmesinin…

Yayınlarımız
TÜRK İŞ HUKUKUNDA GREV VE LOKAVT

Toplu iş sözleşmesinden doğan birtakım uyuşmazlıkların mevcut olduğu ve bu uyuşmazlıkların sulh ile çözülememesi halinde toplu iş sözleşmesine tabi işçilerin veyahut diğer taraftan işverenin başvurabileceği 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nda öngörülmüş olan sendikal hak ve mücadeleler yer almaktadır. Toplu iş sözleşmesi ile çalışan işçiler bakımından bu mücadele yolu grevken, işveren tarafın…

Yayınlarımız
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE ÇAĞRI UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bir işyerinde veyahut işletmede toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olan sendika Aile, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Bakanlığı’na başvuruda bulunmak üzere yetki tespiti talebinde bulunabilecektir. Bakanlık, başvuru üzerine kayıtlarına göre başvuru tarihi itibarıyla işçi sendikasının yetkili olduğunu tespit ettiğinde, başvuruyu, işyeri veya işletmedeki o işkolunda kurulu işçi sendikaları ile taraf olacak işveren sendikası veya sendika…