Motto Hukuk

Nitelikli Hukuk Danışmanları

Hakkımızda

Motto Hukuk Bürosu, geniş çalışma alanları ile müvekkillerinin her türlü hukuki sorunlarına yönelik danışmanlık hizmeti sunmanın yanında, bu hukuki sorunların çözümlenmesi amacıyla, mahkemeler, hakemler ve icra müdürlükleri nezdinde müvekkillerini temsil görevini ifa etmektedir. Motto Hukuk Bürosu, hukuki sorunların çözümlenmesinde, gerek meslektaşlarından gerekse uzman danışmanlardan destek alabilmektedir.

Motto Hukuk Bürosu yurt içinde ve yurt dışında birçok Hukuk Büroları ile birlikte çalışmaktadır. Bu nedenle olaylara ve işlemlere anında müdahale edebilme, süreçleri kesintisiz izleme ve takip etme yetisini haizdir.

Motto Hukuk Bürosu akademik anlamda destek almak üzere, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde görev yapan öğretim görevlilerinden hukukun birçok alanında destek almaktadır. Motto Hukuk Bürosu Türkiye’nin önde gelen Holdinglerine ve grup şirketlerine, yerli ve yabancı kuruluşlara çeşitli hukuki konularda kapsamlı hukuk müşavirliği, dava ve icra takibi hizmetleri vermektedir.

Konularında uzman, Türkiye’nin önde gelen hukuk fakültelerinden mezun, yüksek lisans diplomasına haiz 8 (sekiz) avukatın, 2 (iki) stajyer avukatın ve diğer çalışanlarımızın birlikteliği, partner hukuk bürolarımızın desteği ile güçlenen büromuz, her işin kendisine özgü yapısının gerektirdiği işbölümü çerçevesinde çalışmakta ve hizmet vermektedir.

Motto Hukuk Bürosunun öncelikli hedefi, dürüstlük anlayışını şiar edinen ve takım ruhunu taşıyan hizmet anlayışı ile müvekkillerinin hukuki sorunlarını çözmek ve bunun için gerekli olan her türlü desteği en kısa zamanda doğru araçlarla vermektir.

Latest News

Articles and Press

Bizden Haberler

Blog

  • Tazminat ve Alacak Davaları
  • İflas Davası ve Süreçleri
  • Distribütörlük Sözleşmeleri
  • Hisse devir sözleşmeleri
  • Franchise Sözleşmeleri
  • Acentelik Sözleşmeleri
  • Sponsorluk Sözleşmeleri
Yayınlarımız
İŞ KANUNU 25/II-d MADDESİ KAPSAMINDA İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ

İŞ KANUNU 25/II-d MADDESİ KAPSAMINDA İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ A. İş Sözleşmesi Ve Şekil Şartları İş ilişkisinin tanımı İş Kanunu 8. Maddesi kapsamında yapılmıştır. Kanun maddesi kapsamında iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmeolarak tanımlanmıştır. Devamla iş sözleşmesi mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla özel…

Yayınlarımız
İŞÇİNİN YAPMAKLA ÖDEVLİ BULUNDUĞU GÖREVLERİ KENDİSİNE HATIRLATILDIĞI HALDE YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ

İŞÇİNİN YAPMAKLA ÖDEVLİ BULUNDUĞU GÖREVLERİ KENDİSİNE HATIRLATILDIĞI HALDE YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ İş sözleşmesi, iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu karşılıklı sözleşmeden işçi bakımından iş görme, itaat, sadakat, işveren açısından ise ücret ödeme, işçiyi gözetme, eşit işlem yapma gibi borçlar doğar. İş sözleşmesinin sürekli bir borç ilişkisi yaratması nedeniyle adı geçen borçlar ani edimli borçlardan…

Yayınlarımız
İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DERHAL FESHİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DERHAL FESHİ GİRİŞ             Bir iş sözleşmesinin sona ermesi esas olarak, eğer belirli süreli iş sözleşmesi ise sürenin dolması halinde, belirsiz süreli iş sözleşmesi ise bildirim yapılması halinde gerçekleşmektedir. İş ilişkisi devam ederken bazı davranışların yapılması ve/veya bazı durumların ortaya çıkması halinde iş sözleşmesinin herhangi bir bildirim yapılmasını veya sürenin dolmasını…