Şirket Bölünme, Birleşme ve Devralmaları

Şirket Bölünme, Birleşme ve Devralmaları

  • Hukuki Değerleme Çalışmaları
  • Hisse devir sözleşmeleri
  • Malvarlığı satım sözleşmeleri
  • Ortak girişim sözleşmeleri
  • Rekabet Kurumu’na başvurular

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.