Gayrimenkul Hukuku

-Tapu İşlemleri

-Kiralama Sözleşmeleri

-Alım – Satım sözleşmeleri

-Müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davaları

-Kamulaştırma ve tezyid-i bedel, davaları

-İmar plan değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibi ve gerekli durumlarda iptali için yargısal yollara başvurulması

-İpotek, intifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi ile diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek ve gayrimenkul hukuk danışmanlığı 

-Ön alım davaları

-Muris muvazaası – mirasçıdan mal kaçırma 

-Ayni, şahsi hak sözleşmeleri

-Hukuki durum tespiti yapılması ve raporunun hazırlanması

-Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

-Gayrimenkul finansmanı

-Yabancıların mülk edinmesi

-Gayrimenkul konularından doğan dava ve hukuki ihtilafların her aşamasında tarafların temsil edilmesi

-Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmalarının yapılması

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.