06

John Smith

Lawyer

Working as a lawyer involves the practical application of abstract legal theories and knowledge to solve specific problems.

05

George Blanc

Attorney

Working as a lawyer involves the practical application of abstract legal theories and knowledge to solve specific problems.

04

Susan Olsen

Counselor

Working as a lawyer involves the practical application of abstract legal theories and knowledge to solve specific problems.

03

James Dean

Solicitor

Working as a lawyer involves the practical application of abstract legal theories and knowledge to solve specific problems.

İŞ KANUNU 25/II-d MADDESİ KAPSAMINDA İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ A. İş Sözleşmesi Ve Şekil Şartları İş ilişkisinin tanımı İş Kanunu 8. Maddesi kapsamında yapılmıştır. Kanun maddesi kapsamında iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmeolarak tanımlanmıştır. Devamla iş sözleşmesi mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla özel…

İŞÇİNİN YAPMAKLA ÖDEVLİ BULUNDUĞU GÖREVLERİ KENDİSİNE HATIRLATILDIĞI HALDE YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ İş sözleşmesi, iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu karşılıklı sözleşmeden işçi bakımından iş görme, itaat, sadakat, işveren açısından ise ücret ödeme, işçiyi gözetme, eşit işlem yapma gibi borçlar doğar. İş sözleşmesinin sürekli bir borç ilişkisi yaratması nedeniyle adı geçen borçlar ani edimli borçlardan…

İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DERHAL FESHİ GİRİŞ             Bir iş sözleşmesinin sona ermesi esas olarak, eğer belirli süreli iş sözleşmesi ise sürenin dolması halinde, belirsiz süreli iş sözleşmesi ise bildirim yapılması halinde gerçekleşmektedir. İş ilişkisi devam ederken bazı davranışların yapılması ve/veya bazı durumların ortaya çıkması halinde iş sözleşmesinin herhangi bir bildirim yapılmasını veya sürenin dolmasını…

MUVAZAALI ASIL İŞVEREN- ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ Türk Hukukunda asıl olan İşveren’in işini kendi işçileri ile görmesidir. Bu yönüyle istisnai mahiyette olan asıl-alt işverenlik ilişkisinin kurulabilmesi belirli koşulların gerçekleşmesine bağlıdır. İşyerlerinde alt işverenler ancak, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren ya da yardımcı işlerde işçi çalıştırabilmektedir. Ancak, alt işverenlik ilişkisinin hatalı yorumlanması uygulamada…

İŞ KANUNU 25/II-d MADDESİ KAPSAMINDA İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ

İŞ KANUNU 25/II-d MADDESİ KAPSAMINDA İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ A. İş Sözleşmesi Ve Şekil Şartları İş ilişkisinin tanımı İş Kanunu 8. Maddesi kapsamında yapılmıştır. Kanun maddesi kapsamında iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmeolarak tanımlanmıştır. Devamla iş sözleşmesi mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla özel…

03 Kasım 20203 Kasım 2020

İŞÇİNİN YAPMAKLA ÖDEVLİ BULUNDUĞU GÖREVLERİ KENDİSİNE HATIRLATILDIĞI HALDE YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ

İŞÇİNİN YAPMAKLA ÖDEVLİ BULUNDUĞU GÖREVLERİ KENDİSİNE HATIRLATILDIĞI HALDE YAPMAMAKTA ISRAR ETMESİ İş sözleşmesi, iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu karşılıklı sözleşmeden işçi bakımından iş görme, itaat, sadakat, işveren açısından ise ücret ödeme, işçiyi gözetme, eşit işlem yapma gibi borçlar doğar. İş sözleşmesinin sürekli bir borç ilişkisi yaratması nedeniyle adı geçen borçlar ani edimli borçlardan…

03 Kasım 20203 Kasım 2020

İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DERHAL FESHİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMSIZLIK NEDENİYLE DERHAL FESHİ GİRİŞ             Bir iş sözleşmesinin sona ermesi esas olarak, eğer belirli süreli iş sözleşmesi ise sürenin dolması halinde, belirsiz süreli iş sözleşmesi ise bildirim yapılması halinde gerçekleşmektedir. İş ilişkisi devam ederken bazı davranışların yapılması ve/veya bazı durumların ortaya çıkması halinde iş sözleşmesinin herhangi bir bildirim yapılmasını veya sürenin dolmasını…

03 Kasım 20203 Kasım 2020

MUVAZAALI ASIL İŞVEREN- ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

MUVAZAALI ASIL İŞVEREN- ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ Türk Hukukunda asıl olan İşveren’in işini kendi işçileri ile görmesidir. Bu yönüyle istisnai mahiyette olan asıl-alt işverenlik ilişkisinin kurulabilmesi belirli koşulların gerçekleşmesine bağlıdır. İşyerlerinde alt işverenler ancak, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren ya da yardımcı işlerde işçi çalıştırabilmektedir. Ancak, alt işverenlik ilişkisinin hatalı yorumlanması uygulamada…

03 Kasım 20203 Kasım 2020